Pomagaj razem z Nami!

Pomagamy
Twojemu
zdrowiu!

Poznaj cele Fundacji
baner1_img
o_fundacji_img

O Fundacji

Fundacja Vitall ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży uprawiających aktywność sportową, działania edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia, zachowaniem zdrowia na optymalnym poziomie.Zajmuje się także wsparciem procesu leczenia, rehabilitacji, osób po urazach i kontuzjach, a także aktywizacją ruchową osób starszych. Fundacja prowadzi także szeroko zakrojoną działalność szkoleniową skierowaną do trenerów klubów sportowych, klubów tańca, nauczycieli wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, instruktorów fitness w zakresie profilaktyki zdrowia. Fundacja stara się kształtować świadomość i nawyki zdrowotne wśród pracowników zatrudnionych w lokalnych firmach, zwłaszcza, tam gdzie promuje się aktywność sportową poprzez udział pracowników w amatorskich i profesjonalnych zespołach, drużynach różnych dyscyplin sportowych.

Cele fundacji

 1. ochrona zdrowia i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 2. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 3. wsparcie dzieci i młodzieży uprawiających aktywność sportową,
 4. propagowanie rozwoju sportu u dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
 5. działalność charytatywna,
 6. działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
 7. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju zawodowego, intelektualnego oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci,
 8. wspieranie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie edukacji,
 9. kształtowanie zasad etyczno – zawodowych oraz wpajanie szacunku u dzieci i młodzieży,
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 11. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 12. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 13. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 14. ratownictwo i ochrona ludności,
 15. promocja i organizacja wolontariatu
Przeczytaj statut fundacji
Statut_img2
Fundacja_logo_vertical_white_transparent

Dane Fundacji:

Fundacja Vitall
Ul. Kazimierza Wielkiego 26
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 9372728145
REGON: 38604819200000
KRS: 0000841110
kontakt@fundacjavitall.pl
www.fundacjavitall.pl
Telefon: +48 660 066 333

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ

Przekaż darowiznę i dołącz do grupy naszych darczyńców!

Aby przekazać darowiznę wystarczy wpłacić dowolną kwotę na poniższy numer konta:

Fundacja „Vitall”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Wielkiego 26

Numer konta bankowego: 02 1140 2004 0000 3802 8002 9138

Bank: mBank

– tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe Fundacji „Vitall”

Pamiętaj! Twoja darowizna to nie tylko ogromna pomoc, ale także podstawa do ulgi podatkowej.

Zgodnie z prawem możesz odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę:

osoby prowadzące działalność gospodarczą – do 6% dochodu,
osoby prawne – do 10% dochodu.

Dziękujemy!

baner2_img

Przedsiębiorstwo społeczne FUNDACJA VITALL utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego”_ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej